Startsida

Ångaren byggdes 1929 på Helsingborgs varfs AB och fick namnet Kalmar. Den användes som inspektions- och arbetsfartyg. Man inspekterade fyrskepp och lotsplatser, utförde sjömätning och arbetade med bojar och prickar i våra farleder längs med ostkusten.

 

Skeppet tjänstgjorde fram till 1956, då det togs ur tjänst och fick namnet S/S Orion.

 

Fartyget K-märktes år 2003.

UK Flag
Swedish flag
flag of Spain

Kungliga Lotsverkets ångfartyg, S/S Orion.