Startsida
UK Flag
Swedish flag
flag of Spain

Kungliga Lotsverkets ångfartyg, S/S Orion, byggdes på Helsingborgs varv 1929.

Ångaren användes som inspektions- och arbetsfartyg. Man inspekterade fyrskepp och lotsplatser, utförde sjömätning och arbetade med bojar och prickar i våra farleder. Skeppet tjänstgjorde fram till 1956 då det togs ur tjänst.

Fartyget K-märktes år 2003.