Utmärkelser
UK Flag
Swedish flag
flag of Spain

Utmärkelser

Kunglig guldmedalj

 

Bo Thorstenson fick vid en ceremoni vid Stockholms slott 2013 ur Hans Majestät Konungens hand mottaga medalj för sitt arbete som mentor för utsatta ungdomar.

Guldmedalj

 

Alain Morlat mottog 2016 vid en utställnig i Paris, guldmedalj för sitt imponerande modellbygge av S/S Orion.