Ungdomsverksamhet på Färingsö

Föreningen arbetar med att förbereda för ungdoms-verksamhet på Ekerö utanför Stockholm. För detta ändamål är en öppen segelbåt, Open 5.00, inköpt. En strand kommer att iordningställas samt ramp och båthus, vidare lokaliteter för möten och liknande.