Ungdomsverksamhet på S/S Orion

Verksamheten vänder sig till ungdomar i samhällets ytterkanter där utanförskap, arbetslöshet, rasism, missbruk och kriminalitet är vanligt förekommande.

Tack S/S Orion ungdomsverksamheten för Er betydelsefulla insats

Samarbete med Stockholm Stad

Ungdomarna arbetar parallellt med erfarna yrkesmän enligt det gamla lärlingssystemet. Vårt mål är att stärka deras tilltro till den egna förmågan och ge dem en känsla av tillit och stolthet då deras insats är viktig för bevarandet av det svenska kulturarvet.

Gålöstiftelsen logo

Ett speciellt tack

Vi vill speciellt tacka Gålöstiftelsen för att de genom åren valt att stödja SS-Orion och vår ungdomsverksamhet och därigenom skapa kraft åt vårt arbete att hjälpa ungdomar i samhällets ytterkanter.

Vi vet att Gålöstiftelsen väljer att stödja oss av inga andra skäl än med hjärtat. Ni vill helt enkelt göra skillnad och faktiskt rädda ungdomar och skapa en bättre framtid för morgondagens medborgare.

Ni har vår stora tacksamhet och respekt.

Snickeri

Snickeri

Med hjälp av erfarna snickare skaffar sig ungdomarna färdigheter.

Städning

Städning

Det är viktigt att hålla rent ombord

Målning

Målning

Målning sker både exteriört och interört.

Förgyllning av ornament

Förgyllning av ornament

På S/S Orion så sker förgyllning med hjälp av bladguld. Här krävs noggrannhet, tålamod, och precision.

Bearbetning av mässing och koppar

Bearbetning av mässing och koppar

Mässing och koppar måste vårdas.

Uppdatering och utveckling av hemsidan

Uppdatering och utveckling av hemsidan

Många ungdomar har en stor datakunskap. De får hjälpa till med uppdatering av hemsidan och själva komma med idéer och förslag till nya inslag.

Guidning av besökare

Guidning av besökare

S/S Orion har ca 3000 besökare om året. Guidens uppgift är att bemöta besökarna på ett trevligt sätt och visa dem runt och berätta om fartyget och dess historia.

Inga droger

Inga droger

Droger är ett uppmärksammat ämne på båten. Information och diskussioner förekommer frekvent. Vi kämpar för ett drogfritt samhälle.