logo
Russian flag
UK Flag
Swedish flag
German flag

Modell, Bo Wållberg, Sverige

Bilderna visar fartyget som det såg ut före ombyggnaden 1961.