Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Fakta

Namn:

Orion af Stockholm

Fartygstyp:

Bärgningsångskepp

Signalbeteckning:

SMYF

Nationalitet:

Svensk

Hemort:

Stockholm

Byggd:

Helsingborgs Varfs AB, 1929

Dimensioner


Längd:

32 meter

Bredd:

6 meter

Djupgående:

2,8 meter

Dräktighet:

155 bruttoregisterton

Kolboxar:

2 st,  totalt 32 m3 = 25 ton koks

Lastrum:

47 m3

Färskvatten:

16,4 m3

Barlast:

Järntackor, 9 ton under lastrum, 3 ton under salongsdurk och 1,4 ton i kolboxar

Rigg:

2 st master i stål

Ångvinsch:

1 st. Kapacitet 3 ton lyft i enkel lina. Tillverkare: Helsingborgs Varf AB

Ankare:

1 st stockankare, 500 kg. 2 st patentankare 300 kg resp. 100 kg.

Belysning:

Elektrisk, 220 volt, ursprungligen 24 volt

Maskin


Huvudmaskin:

Compoundångmaskin, byggd 1929 av Helsingborgs Varf AB

Hjälpångmaskiner:

Sex stycken hjälpångmaskiner för generator, pumpar, ankarspel m.m.

Styrka:

Huvudmaskin 180 I.HK. normal gång 127 varv/min. 340 I.HK vid 157 varv/min

Hastighet:

9 knop vid 340 I.HK=150 varv/min

Kondensor:

Fristående, ytkondensor

Skotteångpanna:

Byggd 1929 vid Helsingborgs Varf AB

Eldyta:

90,25 m

Propeller:

Fyrbladig i stål

Kolåtgång:

250 kg/timme vid utvecklande av 250 hk och ett ångtryck av 10 kg

Ritning
Ritning 2
Ritning 3