Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Ungdomsverksamheten

Verksamheten  vänder sig till ungdomar i samhällets ytterkanter där utanförskap, arbetslöshet, rasism, missbruk och kriminalitet är vanligt förekommande.

Ungdomarna arbetar parallellt med erfarna yrkesmän enligt det gamla lärlingssystemet. Vårt mål är att stärka deras tilltro till den egna förmågan och ge dem en känsla av tillit och stolthet då deras insats är viktig för bevarandet av det svenska kulturarvet.

Jag har tidigare under 25 år arbetat som polis i Stockholm och under tjugo av dessa med brottspreventivt ungdomsarbete. Jag arbetade då som lag- och rättslärare. Arbetsuppgiften innebar att jag turnerade runt i Stockholms skolor och informerade ungdomar i åk 3-9.

Bo Thorstenson, ungdomsverksamhet

Informationen handlade om regler och lagar, konsekvenser av brott, om alkohol, narkotika och tobak. Jag har tidigare arbetat inom Rikskriminalens narkotikasektion och har stor erfarenhet av narkotikamissbruk bland ungdomar. I min undervisning kunde jag referera till verkligheten och berätta om unga missbrukare som jag träffat som polis och eleverna kunde identifiera sig med dem vilket gjorde informationen trovärdig. Uppgiften kändes viktig för mig då jag anser att samhällets beslutsfattare tar allt mindre ansvar vad gäller barn- och ungdom.

Det känns därför bra att jag idag kan fortsätta ungdomsarbetet nu på ideell basis. Det faktum att jag har en polisiär bakgrund har jag haft stor nytta av. Min huvudsakliga roll här är att ta hand om och sysselsätta ungdomar som ett viktigt mål i deras återanpassning till samhället. För många blir jag också något av en reservpappa, en roll som jag gärna tar på mig. Verkligheten är ju den att många saknat en fadersfigur under sin uppväxt. Den kontakt som nu etableras med ungdomarna tar som regel inte slut när timmarna här är räknade. Fortsatt kontakt är vanlig och dessutom viktig för mig eftersom jag vet att jag kan vara till god hjälp i deras fortsatta liv.

Avslutningsvis är jag övertygad om att verksamheten här stärker deras tilltro till den egna förmågan och därigenom ett betydelsefullt sätt att förebygga fortsatt kriminalitet samt psykisk och fysisk ohälsa.

Bo ThorstensonVi vill speciellt tacka Gålöstiftelsen för att de genom åren valt att stödja SS-Orion och vår ungdomsverksamhet och därigenom skapa kraft åt vårt arbete att hjälpa ungdomar i samhällets ytterkanter.

Vi vet att Gålöstiftelsen väljer att stödja oss av inga andra skäl än med hjärtat. Ni vill helt enkelt göra skillnad och faktiskt rädda ungdomar och skapa en bättre framtid för morgondagens medborgare.

Ni har vår stora tacksamhet och respekt.

Snickeri


Med hjälp av erfarna snickare skaffar sig ungdomarna färdigheter.Städning


De är viktigt att hålla rent ombord.

Målning


Målning sker både exteriört och interört.
Förgyllning av ornament


På S/S Orion så sker förgyllning med hjälp av blad-guld. Här krävs noggrannhet, tålamod, och precision.

Bearbetning av mässing och koppar


Mässing och koppar måste vårdas.
Uppdatering och utveckling av hemsidan


Många ungdomar har en stor datakunskap. De får hjälpa till med uppdatering av hemsidan och själva komma med idéer och förslag till nya inslag.

Guidning av besökare


S/S Orion har ca 3000 besökare om året. Guidens uppgift är att bemöta besökarna på ett trevligt sätt och visa dem runt och berätta om fartyget och dess historia.


Droger


Droger är ett uppmärksammat ämne på båten.

Information och diskussioner förekommer frekvent. Vi kämpar för ett drogfritt samhälle.

Nu arbetar föreningen med att förbereda för ungdoms-verksamhet på Ekerö utanför Stockholm. För detta ändamål är en öppen segelbåt, Open 5.00, inköpt. En strand kommer att iordningställas samt ramp och båthus, vidare lokaliteter för möten och liknande.

Open 5.00

Bo Thorstenson fick vid en ceremoni vid Stockholms slott den 6:e juni 2013 ur Hans Majestät Konungens hand mottaga   medalj för sitt arbete som mentor för utsatta ungdomar.

Bo Thorstensson, guld medalj av kungen
Bo Thorstensson, Diplom från kungen