Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Ungdomsverksamheten

Verksamheten  vänder sig till ungdomar i samhällets ytterkanter där utanförskap, arbetslöshet, rasism, missbruk och kriminalitet är vanligt förekommande.

Ungdomarna arbetar parallellt med erfarna yrkesmän enligt det gamla lärlingssystemet. Vårt mål är att stärka deras tilltro till den egna förmågan och ge dem en känsla av tillit och stolthet då deras insats är viktig för bevarandet av det svenska kulturarvet.


Bo Thorstenson, ungdomsverksamhet


Vi vill speciellt tacka Gålöstiftelsen för att de genom åren valt att stödja    SS-Orion och vår ungdomsverksamhet och därigenom skapa kraft åt vårt arbete att hjälpa ungdomar i samhällets ytterkanter.

Vi vet att Gålöstiftelsen väljer att stödja oss av inga andra skäl än med hjärtat. Ni vill helt enkelt göra skillnad och faktiskt rädda ungdomar och skapa en bättre framtid för morgondagens medborgare.

Ni har vår stora tacksamhet och respekt.

Snickeri


Med hjälp av erfarna snickare skaffar sig ungdomarna färdigheter.Städning


De är viktigt att hålla rent ombord.

Målning


Målning sker både exteriört och interört.
Förgyllning av ornament


På S/S Orion så sker förgyllning med hjälp av blad-guld. Här krävs noggrannhet, tålamod, och precision.

Bearbetning av mässing och koppar


Mässing och koppar måste vårdas.
Uppdatering och utveckling av hemsidan


Många ungdomar har en stor datakunskap. De får hjälpa till med uppdatering av hemsidan och själva komma med idéer och förslag till nya inslag.

Guidning av besökare


S/S Orion har ca 3000 besökare om året. Guidens uppgift är att bemöta besökarna på ett trevligt sätt och visa dem runt och berätta om fartyget och dess historia.


Droger


Droger är ett uppmärksammat ämne på båten.

Information och diskussioner förekommer frekvent. Vi kämpar för ett drogfritt samhälle.

Seglingsverksamhet på Ekerö

Föreningen arbetar med att förbereda för ungdoms-verksamhet på Ekerö utanför Stockholm. För detta ändamål är en öppen segelbåt, Open 5.00, inköpt. En strand kommer att iordningställas samt ramp och båthus, vidare lokaliteter för möten och liknande.

Open 5.00

Konungens medalj

Bosse fick vid en ceremoni vid Stockholms slott den 6:e juni 2013 ur Hans Majestät Konungens hand mottaga  medalj i åttonde storleken för sitt arbete som mentor för utsatta ungdomar.

Bo Thorstensson, guld medalj av kungen

Gålöstiftelsens medalj

Bosse mottog vid Gålöstiftlsens julfirande, ur landshövdingens hand, stiftelsens medalj i silver, åttonde storleken, såsom belöning för betydelsefulla insatser till gagn för utsatta barn och ungdomar.