Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Utmärkelser

Kunglig guldmedalj


Bo Thorstenson fick vid en ceremoni vid Stockholms slott 2013 ur Hans Majestät Konungens hand mottaga medalj för sitt arbete som mentor för utsatta ungdomar.

Guldmedalj


Alain Morlat mottog 2016 vid en utställnig i Paris, guldmedalj för sitt imponerande modellbygge av S/S Orion.

Gålöstiftelsen


Vid en ceremoni vid Gålöstiftelsens Julmottagning den 14 dec 2018 fick

Bo Thorstenson av Stiftelsens Generalsekreterare Ingemar Persson och Landshövding Sven-Erik Österberg motta Stiftelsens medalj i silver, åttonde storleken, att i gult och blått band bäras såsom belöning för betydelsefulla insatser till gagn för utsatta barn och ungdomar, för vilka stiftelsen har haft och alltjämt har och känner ett särskilt stort ansvar.