Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Utmärkelser

Konungens Medalj

Bo Thorstensson, guld medalj av kungenBosse mottog vid en ceremoni på Stockholms slott 2013 ur Hans Majestät Konungens hand en medalj för sitt arbete som mentor för utsatta ungdomar.

Guldbelönat modellbyggeAlain Morlat mottog 2016 vid en utställnig i Paris, guldmedalj för sitt imponerande modellbygge av S/S Orion.

Gålöstiftelsens medaljVid en ceremoni vid Gålöstiftelsens Julmottagning den 14 dec 2018 mottog

Bosse av Stiftelsens Generalsekreterare Ingemar Persson och Landshövding Sven-Erik Österberg Stiftelsens medalj i silver, åttonde storleken för betydelsefulla insatser till gagn för utsatta barn och ungdomar, för vilka stiftelsen har haft och alltjämt har och känner ett särskilt stort ansvar.