Swedish flag
UK Flag
German flag
Russian flag
logo

Kungliga Lotsverkets ångfartyg, S/S Orion.

Ångaren byggdes 1929 på Helsingborgs varfs AB och fick namnet Kalmar. Den användes som inspektions- och arbetsfartyg. Man inspekterade fyrskepp och lotsplatser, utförde sjömätning och arbetade med bojar och prickar i våra farleder längs ostkusten.


Skeppet tjänstgjorde fram till 1956, då det togs ur tjänst och fick namnet S/S Orion.


Fartyget K-märktes år 2003.


Läs mer om projektet "S/S Orions Vänner" ...